การส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟ led ช่วยชาติประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน

ปัจจุบันการพัฒนาหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีการส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟ led กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้งานให้แสงสว่างทั่วไป หรือใช้งานในด้านการตกแต่งเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ความบันเทิง ที่วงการออกแบบตกแต่งภายในคุ้นเคยดีประโยชน์ของหลอดไฟ led นอกจากมีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างดีกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไปแล้ว ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 75% ปล่อยความร้อนน้อยและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถเปิด-ปิดได้บ่อยครั้ง โดยไม่มีปัญหาหลอดขาดหรือเสียง่ายเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา ให้ความสว่างได้ทันทีเมื่อเปิดสวิตซ์

ด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงจัดทำโครงการ “PEA Road to LED” โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนหลอดไฟ led 200,000 หลอดในอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่า 900 แห่ง ให้ครบภายในปี พ.ศ. 2557 ในเบื้องต้น PEA ได้นำร่องเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารสำนักงานใหญ่ของ PEA ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานไฟ led ขนาด 23 วัตต์ จำนวน 5,000 หลอด ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างได้มากถึง 50% หลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟอีก 300,000 หลอด ในอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ คาดว่าจะลดการใช้พลังงานได้ถึง 8.8 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน10 ล้านบาทต่อปี

สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดคิดเป็น 40% ของพลังงานทั้งหมด PEA ได้จัดโครงการ “อุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทย ลดใช้พลังงาน” ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)เพื่อกระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน มีเป้าหมายระยะแรก 5 ล้านหลอด โดยโรงงาอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจาก
สนพ. ตามผลที่ประหยัดได้จริง คือ หากประหยัดได้ 1 หน่วยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1 บาท โดยจัดงบสนับสนุน 300 ล้านบาท หรือลดการใช้พลังงานได้ 300 ล้านหน่วยและในอนาคตมีแผนรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนหลอดไฟ led ให้ได้ครบ 100 ล้านหลอด

ทั้งนี้ PEA ยังมีแผนติดตั้งโคมไฟถนนของกรมทางหลวงให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานไฟ led จำนวน 445,783 โคม ใช้งบลงทุนประมาณ 8,760 ล้านบาท เบื้องต้นจะปรับเปลี่ยนก่อน 1.6 หมื่นโคม คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท หลังจากนั้นจะทยอยเปลี่ยนครั้งละ 1-2 แสนโคม จนครบตามเป้าหมายในปี 2558

นอกจากนี้ PEA จะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟถนนในเขตเทศบาลต่างๆ อีก 3 ล้านหลอด ใช้เงินลงทุน 6,000 ล้านบาท คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อปี โดยที่ผ่านมา PEA มีค่าใช้จ่ายของไฟถนนทั่วประเทศปีละ 6,000 ล้านบาท แต่หลังจากทยอยติดตั้งหลอดไฟ led ครบทั้งหมดจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 50% หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท และจะคุ้มทุนภายในเวลา 7 ปี อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานจะเห็นผลในทางปฏิบัติได้ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วย โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพราะแม้จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพียงใด ถ้าไม่มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน คงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ประหยัดได้จะไปทดแทนกับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ดี

WordPress Themes